ForsideHandicap- og specialkørselDe kommunale kørselsordninger skal effektiviseres

De kommunale kørselsordninger skal effektiviseres

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2013 lægger op til besparelser og effektiviseringer for de kommunale kørselsordninger. Danske Busvognmænd peger på, at rammebetingelserne og konkurrencevilkårene skal forenkles.

15-06-2012

Kommunernes Landsforening og Regeringen har netop indgået ny økonomiaftale for 2013. Forhandlingerne holdt hårdt og én af de problemstillinger, der skulle løses var en aftale om, hvordan besparelser og effektiviseringer indføres for de kommunale kørselsordninger.

Regeringen og KL er blevet enige om at se på effektiviseringer af kommunernes personbefordring. ”Der ligger effektiviseringsgevinster og venter” siger KL’s formand Erik Nielsen og uddyber. ”Regeringen har samtidig lyttet til KL og anerkendt, at mange kommuner allerede er godt i gang med at effektivisere på området.” siger Erik Nielsen. Derfor har regeringen og KL med økonomiaftalen for 2013 aftalt, at man sammen vil gennemføre en ny analyse af de konkrete muligheder for at høste effektiviseringsgevinster for 2014. ”Vi har i kommunerne en opgave foran os. Men det er en opgave, som vi hilser velkommen. Der er god kommunal fornuft i at tilrettelægge også denne opgave på den bedst mulige måde,” siger KL’s formand.

I Danske Busvognmænd er man ikke overrasket over meldingerne. ”Hovedreglen er allerede i dag, at kommunerne udbyder løsningsmodeller, hvor leverandøren skal byde ind på opgaven både med en timepris og en løsningsmodel, der sikrer kommunen den lavest mulige omkostning.” fortæller chefkonsulent Lasse Repsholt.

Ifølge Lasse Repsholt er regeringens rolle i spørgsmålet ikke udspillet med afslutningen af økonomiforhandlingerne. ”Rammebetingelserne og konkurrencevilkårene for de forskellige transportvirksomheder skal rettes ud og forenkles, og kommunerne skal sikres de samme frihedsgrader og muligheder som andre aktører på persontransportområdet.” vurderer han. Danske Busvognmænd peger blandt andet på, at der i dag er begrænsninger på, hvordan kommunerne kan samkøre og effektivisere passagerer i busser, afgiftsforholdene for forskellige køretøjer og tilladelsesformen Offentlig Service Trafik (OST), der af reguleringsmæssige årsager ikke må benyttes til kørsel for kommunerne.