ForsideHandicap- og specialkørselDB: Taxiudspil rammer bunden

DB: Taxiudspil rammer bunden

Regeringen svigter fagligheden og professionaliseringen. I sin iver for at få gang i dynamikken i taxibranchen rammer regeringen bunden i forhold til de krav til kvalifikationer og faglighed, der stilles til vognmænd og chauffører. Der skal rettes op, mener Danske Busvognmænd.

22-12-2016

Med regeringens forslag til afregulering af taxibranchen, Taxi til fremtiden, er der et ensidigt fokus på den traditionelle taxikørsel. Man overser, at persontransporterhvervet også er leverandør til handicap- og specialkørslen, hvor landets svageste borgere (børn, personer med handicap, patienter, ældre m.fl.) har krav på en professionel befordring med høj faglighed og kvalitet hos både vognmand og chauffør.

Dette er til trods for, at cirka 50 pct. af omsætningen blandt de nuværende transportvirksomheder, der er omfattet af den nuværende taxilov (taxi, sygetransport og, offentlig servicetrafik) ligger indenfor handicap- og specialkørsel for kommuner og trafikselskaber.

Der er desværre lagt op til markante svækkelser af kravene til det faglige niveau hos både vognmænd og chauffører i regeringens oplæg:

Krav til vognmanden

Krav til chaufføren

”Vi kan ikke se for os, at de transportvirksomheder, der etableres på baggrund af de nye forudsætninger i Taxi til fremtiden, kan løse opgaver med handicap- og specialkørsel for det offentlige. Uanset hvor vi kigger hen i vores branche, er der fokus på nye standarder, opkvalificering af medarbejdere  og professionalisering af sektoren. Regeringens forslag er på det punkt helt ude af trit med sektorens behov,” udtaler direktør i Danske Busvognmænd, Steen Bundgaard.

Der er ifølge Danske Busvognmænd mange gode elementer i Taxi for fremtiden, men der skal rettes op for at sikre fagligheden og professionaliseringen hos både vognmænd og chauffører.

Fakta - Her sætter branchen ind med mere uddannelse og højere standarder.

- Nordjyllands Trafikselskab har iværksat et strategi, der skal afdække branchens kompetenceniveau og faglighed i forhold til de krav kommuner, regioner og trafikselskaber stiller. Læs mere

- Aarhus Kommune sender 75 chauffører på kursus for at lære at omgås demente. Læs mere

- Danske Busvognmænd sætter standarden for handicap- og specialkørsel. Brancheforening har netop iværksat et arbejde, der skal munde ud i branchens anbefalinger i forhold til udbud og afvikling af handicap- og specialkørselsordninger. Læs mere