ForsideTuristbuskørselDB glæder sig over transportministerens tilbagetrækning af lovforslag

DB glæder sig over transportministerens tilbagetrækning af lovforslag

Danske Busvognmænd glæder sig over at transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) har valgt at trække lovforslaget L118 tilbage og at der derved bliver tid til finde en anden ordlyd der sikrer at vi får den helt rigtige formulering af lovteksten.

27-05-2016
Foto: Colourbox

Det omdiskuterede lovforslag L118, der omhandler overenskomster på gods- og persontransportområdet, er tirsdag blevet trukket tilbage af transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V). Om tilbagetrækningen af lovforslaget skriver Hans Christian Schmidt i et notat.

”Jeg har besluttet at fremsætte et nyt lovforslag hurtigst muligt i den kommende folketingssamling i stedet for L 118 af hensyn til at opnå et lovforslag, der kan oprette den retstilstand, som Trafik- og Byggestyrelsen administrerede efter indtil NORTRA-dommen. Det nye lovforslag skal samtidig have en sådan klarhed, at der ikke er risiko for tilsidesættelse af styrelsens praksis ved domstolene endnu engang, ligesom det skal imødekomme nogle af de bekymringer vedr. klarhed mv., der blev fremsat fra arbejdsmarkedsparterne, herunder også til L72”.

Det var ministeren selv der fremsatte lovforslaget, som er kritiseret fordi der er opstået tvivl om, hvorvidt lovforslaget lever op til formålet om at genoprette den gamle retstilstand. I lyset af denne tvivl samt i lyset af hele baggrunden i NORTRA-dommen hilser Danske Busvognmænd det velkomment, at forslaget nu trækkes og at sommeren bruges på at finde en ordlyd der sikrer at vi får den helt rigtige formulering af lovteksten. Vi vil for alt i verden undgå, at vi står med en ny NORTRTA-dom om et år eller to. Det udtaler Steen Bundgaard der er direktør hos Danske Busvognmænd.