ForsideHandicap- og specialkørselDB går videre med OST-sag

DB går videre med OST-sag

Midttrafik har i sit 5. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune lagt op til at dele af specialkørslen kan udføres på baggrund af OST-tilladelser. Det må man ikke ifølge Danske Busvognmænd.

01-09-2016

På bestyrelsesmødet 1. september besluttede hovedbestyrelsen at følge handicapsektoren opfordring og rejse sagen om Midttrafiks tvivlsomme brug af OST-tilladelser politisk.

Midttrafik har i sit 5. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune (lanceret 14. marts 2016) lagt op til at dele af specialkørslen kan udføres på baggrund af OST-tilladelser. Det må man ifølge Danske Busvognmænd ikke, idet speciel rutekørsel kun er for bestemte personkategorier og derfor ikke lever op til kravene for offentlig servicetrafik (OST).

”Vi tager spørgsmålet ret alvorligt. Dels skaber det usikkerhed for vores medlemmer om, hvilke betingelser der gælder, når de byder på kørsel hos trafikselskaberne. Dels kan vi ikke være tjent med, at trafikselskaberne bevæger sig på kanten af deres beføjelser i lov om trafikselskaber,” udtaler chefkonsulent i Danske Busvognmænd, Lasse Repsholt, om situationen.

I første omgang vil foreningen rette henvendelse til Folketingets transportudvalg og bede dem tage stilling sagen og evt. finde en afklaring på området.

Derudover gennemgik bestyrelsen halvårsregnskabet, der viser et overskud på kr. 137.000.