ForsideTuristbuskørselDanske Busvognmænd sammen med ITD til foretræde i Europaudvalget

Danske Busvognmænd sammen med ITD til foretræde i Europaudvalget

Danske Busvognmænd har i dag, fredag d. 6. oktober, deltaget i et foretræde i Europaudvalget vedrørende udstationeringsdirektivet

06-10-2017

På et foretræde i Europavalget i dag fremsatte ITD og Danske Busvognmænd, at de sammen er positive over for en sektorspecifik model for udstationeringsdirektivet, som udelukkende finder anvendelse på al national transport/cabotage – det vil sige transport, hvor påstigning/læsning og afstigning/losning er beliggende i samme land, samt at den internationale transport bør være undtaget.

ITD og Danske Busvognmænd mener, at den danske transportsektor står stærkest med afsæt i fælles europæiske regler, fordi det vil skabe lige konkurrencevilkår for alle virksomheder i hele EU.

”Det er meget vigtigt for os, at udstationeringsdirektivet rammer den rigtige balance for buskørslen. På den ene side skal direktivet regulere den nationale cabotagekørsel, men samtidig er det væsentligt, at ganske almindelige internationale turistture med egne passagerer til udlandet kan fortsætte uhindret. Særregler om mindsteløn og dokumentationskrav i de forskellige lande har indtil videre gjort det svært for vognmændene at gennemskue, hvordan de skal overholde reglerne – det vil et fælles europæisk regelsæt for udstationering, der skelner skarpt mellem international og national kørsel rette op på,” udtaler Michael Nielsen, kommende direktør i Danske Busvognmænd.

Læs Danske Busvognmænd og ITD's notat til Europaudvalget her: Vores notat til Europaudvalget.pdf