ForsideKollektiv trafikChaufførkursus på én dag

Chaufførkursus på én dag

Chaufførkurset "Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik" reduceres fra 2 dage til blot 1 dag. En klog forenkling mener Danske Busvognmænd

13-07-2016

I sommeren 2013 blev på baggrund af EU-lovgivning (Passagerrettighedsdirektiktivet) indført et nyt kursuskrav, der gjaldt alle buschauffører i den kollektive bustrafik - Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik. Kurset varede to dage og skulle gennemføres af alle rutechauffører (med enkelte undtagelser) inden den 1. marts 2018.

Kurset er nu blev godkendt i en ny form, hvor det kun varer 1 dag i stedet for to dage. Det nye kursus "40883 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik” (1 dag) erstatter dermed kurset "46683 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik” (2 dage), og opfylder uddannelseskravet i passagerrettighedsdirektivet. Fristen for at gennemføre kurset er stadig den 1. marts 2018. Det har Transportbranchens Uddannelsesråd (TUR) oplyst til landets AMU-skoler. 

I Danske Busvognmæd er man glade for ændringen. "Det er vigtigt, at buschaufførerne på en god måde kan håndtere alle typer af passagerer, men 2-dageskurset var skudt over målet i forhold til de fleste buschaufførers opgaver i det daglige Det er bedre at prioritere den tid og de ressourcer, der bruges på efteruddannelse til andre formål," vurderer Lasse Repsholt, chefkonsulent i Danske Busvognmænd.

Det nye kursus er - ligesom det gamle - godkendt som et kursus, der kan indgå som én af de to valgfrie kursusdage i den obligatoriske efteruddannelse (de 5 dage).