ForsideTuristbuskørselChaufførerne ældes med ynde

Chaufførerne ældes med ynde

Alle tal peger på, at chaufførerne i busbranchen bliver ældre, og at mange nærmer sig pensionsalderen. Men også det økonomiske opsving kan betyde udfordringer med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i branchen, påpeger formand for arbejdsgiverforening.

30-08-2016

Er der et pensionsboom på vej i busbranchen?

Septemberudgaven af Busmagasinet sætter fokus på udviklingen i busbranchens væsentligste arbejdskraft – chaufførerne. Busmagasinets undersøgelse, der tager udgangspunkt i de bidragydende medlemmer af PensionDanmark, viser, at andelen af ældre buschauffører er vokset betydeligt de seneste år.

Omvendt skal man med glæde notere sig, at chaufførerne i 2015 lader til at ’holde’ længere i forhold til deres alder. I 2015 var antallet af 69-årige chauffører næsten fem gange så højt som i 2006 og næsten dobbelt så højt som i 2010. Tilbagetrækningen begynder henover alle årene fra omkring 60-årsalderen, men hastigheden i afgangen er aftaget noget i 2015, og forskellen er faktisk bemærkelsesværdig helt op til 73-årsalderen. Man har altså flere seniormedarbejdere i aldersgruppen 60-72 år i dag, end man havde tidligere. Buschaufførfaget har dermed dokumenteret, at de har lyttet til politikernes ønske om, at vi skal gå senere på pension.

Højkonjunktur kan betyde afgang
Både højkonjunktur og den aldrende mængde beskæftigede kan dog komme til at udgøre en udfordring for busbranchen og skabe mangel på kvalificerede chauffører i fremtiden. Selvom chaufførerne bliver ved længere, er det betænkeligt, at de yngre chauffører bliver færre og færre. Det viser den samme undersøgelse.

Michael Brandt-Nielsen, formand for Arbejdsgiverforening for Kollektiv Trafik (AKT), mener ikke, der er grund til panik. Men både en forventet højkonjunktur og den aldrende mængde beskæftigede i busbranchen gør, at man allerede nu bør tage højde for problemet og afbøde dets konsekvenser. ”Højkonjunktur betyder, at nogle af chaufførerne, der kommer fra servicefag eller mere praktiske fag som håndværkere, vender tilbage til deres gamle branche. Det er ærgerligt, for det er typisk chauffører, som gør det rigtig godt,” forklarer Michael Brandt-Nielsen.

Du kan læse mere om udviklingen og chaufførrekruttering i septemberudgaven af Busmagasinet, der er på gaden nu.