ForsideTuristbuskørselCabotage: Hjælp SKAT med de udenlandske busser

Cabotage: Hjælp SKAT med de udenlandske busser

Danske Busvognmænd vil sikre, at det ikke bare er formelt, at udenlandske og danske busser er ligestillet momsmæssigt. Det kan du hjælpe med ved at oplyse, såfremt du har kendskab til udenlandske busselskaber, der kører cabotagekørsel i Danmark.

10-10-2014

Fra 1. juli blev vi konkurrencemæssigt ligestillet med de udenlandske turistbusser, der kører cabotage kørsel i Danmark. Fra denne dato skal alle turistbusser, der kører i Danmark, betale moms til den danske stat efter de samme regler.

At komme der til har været en stor sejr for Danske Busvognmænd. Nu vil vi også gerne sikre, at det ikke bare er formelt at vi konkurrencemæssigt er ligestillet, men at der også reelt er tale om ligestilling. Sagt med andre ord er det rigtig spændende nu at finde ud af, om du udenlandske busser nu også er momsregistrerede og betaler moms for kørsel i Danmark.

For at finde ud af det, har vi brug for jeres hjælp. Vi vil gerne have jer til at fortælle navnene på udenlandske selskaber, der kører i Danmark. Det, der har vores primære interesse, er de busselskaber, der køre national kørsel i Danmark eller kører gæster til og fra Danmark, mens selskaber, der kører transit igennem Danmark, i mindre grad har vores interesse.

Vi vil rigtig gerne have navnene på sådanne selskaber på vores mail db@db-dk.dk senest fredag den 17. oktober. Så vil vi få SKAT til at kontrollere om de pågældende virksomheder er momsregistrerede og betaler moms.