ForsideTuristbuskørselCabotage: En bus er ikke en lastbil

Cabotage: En bus er ikke en lastbil

Regeringen vil med finanslovsaftalen for 2016 videreføre en styrket kontrolindsats med social dumping og ulovlig cabotage. I Danske Busvognmænd er man mest af alt optaget af, hvorvidt politikere og myndigheder overhovedet kender til de meget lempelige cabotageregler på busområdet.

24-11-2015

Spørgsmålet om ulovlig cabotage har i forbindelse med finanslovsforhandlingerne igen været til diskussion. Trods skeptiske udmeldinger om behovet for øget kontrol fra regeringspartiet Venstre endte man alligevel med at videreføre en styrket kontrolindsats for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked, herunder social dumping og ulovlig cabotagekørsel.

Forskel på lovgivning
I Danske Busvognmænd vil man ikke blande sig i debatten på godsområdet, hvor man har nogle meget specifikke regler for, hvornår en lastbil på lovlig vis kan køre cabotage i et andet EU-land. Direktør, Steen Bundgaard, føler dog alligevel et behov for at gøre opmærksom på, at politikerne ikke må glemme, at cabotagekørsel også udgør en udfordring for busvognmændene:

”På busområdet er der i realiteten ikke nogen begrænsninger for, hvor længe en udenlandsk bus kan køre cabotage i et andet EU-land. Og det koster omsætning for danske busvirksomheder. I debatten om ulovlig cabotage bliver man indimellem i tvivl om, hvorvidt politikere og myndigheder overhovedet er opmærksomme på denne centrale forskel i cabotagelovgivning for busser og lastbiler,” udtaler Steen Bundgaard.

Adgang bør begrænses
Ifølge Danske Busvognmænd bør man stille krav om cabotageregler på busområdet, der giver udenlandske busser en mere begrænset adgang til det danske hjemmemarked, ligesom tilfældet allerede er det på lastbilområdet.

”Vi skal ikke opbygge rigide kontrolsystemer af udenlandsker busser og chauffører på hverken bus- eller godsområdet. Men det vil give god mening at opstille nogle cabotageregler på busområdet, der er i overensstemmelse med reglernes oprindelige intention, nemlig at minimere tomkørsel. I dag er reglerne på busområdet så lempelige, at busser kan køre fra Portugal helt tomme til Danmark for at udføre turistkørsel hele sommeren. Politikerne bør kort sagt ændre reglerne så det ikke kan lade sig gøre,” afslutter Steen Bundgaard.

I novemberudgaven af Busmagasinet kan du læsere mere om cabotage og se chaufførlønninger i de forskellige EU-lande.