ForsideTuristbuskørselBuspool genopstår på Facebook

Buspool genopstår på Facebook

Tilbage i 1996 etablerede Danske Busvognmænd i samarbejde med Shell – Bus Pool, hvis formål var, at medlemmer internt kunne hjælpe hinanden med ekstra busser og tomkørsler. Siden platformen lukkede tilbage i 2005, har der ikke været et egentlig alternativ, men det gør Danske Busvognmænd nu noget ved.

28-10-2016

Danske Busvognmænd inviterer derfor alle medlemmer med turistbusser til at blive medlem af den ”nye” bus pool-gruppe, som denne gang vil foregå på Facebook. Danske Busvognmænd håber, at vi med dette nye tiltag kan skabe endnu bedre samarbejde medlemmer imellem og håber, at den nye platform vil blive godt modtaget.

Udnyt tomkørslen
Hovedformålet med gruppen er, at medlemmerne efter behov kan slå virksomhedens tomkørsel op på Facebook-gruppens væg med givne kontaktinformationer og andre detaljer, der ønskes specificeret omkring den pågældende kørsel. Herefter vil andre medlemmer have mulighed for at kommentere på opslaget, såfremt de har brug for den omtalte kørsel.

Brug for busser?
Hensigten med gruppen er herudover også, at medlemmer efter behov vil kunne lave opslag, hvor man efterspørger busser i et bestemt område, såfremt man ikke selv har kapacitet til en given opgave.

En ven i nød
Sidst men ikke mindst vil gruppen kunne bruges i tilfælde af nødssituationer. Skulle et medlem af gruppen finde sig selv i en situation, hvor vedkommende har brug for akut hjælp, vil Facebook-gruppen også kunne bruges til at skabe kontakter medlemmer imellem.

Hensigten med oprettelsen af denne Facebook-gruppe er, at gruppen skal bruges til at etablere den første kontakt, hvorefter det er meningen, at medlemmerne internt selv skal finde ud af pris og de nærmere detaljer vedrørende kørslen. På den måde håber vi hos Danske Busvognmænd, at medlemmerne kan hjælpe hinanden bedst muligt, og vi glæder os over fremtidsudsigterne ved denne nye platform.

For at blive medlem af Facebookgruppen skal du:

  1. Have en virksomheds eller privatpersonprofil på Facebook
  2. Tilføje ”Danske Busvognmænd” som ven
  3. Du vil herefter modtage en invitation til gruppen

Denne artikel er også at finde i novemberudgaven af Busmagasinet.