ForsideKollektiv trafikBRT: Fremtidens transport i Danmark

BRT: Fremtidens transport i Danmark

Movia og Aalborg Kommune viser, hvordan man kan effektivisere og fremtidssikre den kollektive transport i hovedstaden og i landets 3. største by. BRT – eller Bus Rapid Transit – hedder konceptet, som kan give bedre miljø, kortere rejsetid, mere komfort, og større sammenhæng mellem byudvikling og transport.

16-09-2016

BRT er en fælles betegnelse for et højklasset, busbaseret transportsystem med et meget højt serviceniveau, og er kendt fra storbyer som Barcelona, Istanbul og Amsterdam. Det skriver Movia og Aalborg Kommune i en fælles pressemeddelelse.

Ifølge Borgmester Thomas Kastrup-Larsen fra Aalborg Kommune skal BRT-projektet +Bus løfte byens mobilitet og vækst og være med til at give byen en trafikal rygrad. +BUS´sen vil samtidig være med til at løse konkrete udfordringer for byens trafik.

Onsdag den 21. september kommer MalmöExpressen til København for at blive prøvet af på Den Kvikke vej fra Nørreport til Gentofte.

Ambitionerne i Aalborg Kommune vækker begejstring hos Danske Busvognmænd.

”BRT har længe været et overset element i værktøjskassen for den kollektive trafik. Det er som om der en overgang gik inflation i de skinnebårne løsninger blandt de politiske beslutningstagere, selvom samfundsøkonomiske analyser pegede mod BRT-løsninger. Derfor er det også spændende, at en kommune som Aalborg går forrest med disse visioner,” udtaler direktør i Danske Busvognmænd, Steen Bundgaard.

Movia og Aalborg Kommune påpeger selv en række faktorer, der står i vejen for udbredelsen af BRT-løsninger i Danmark.

  • I Hovedstadsområdet gælder der i dag jf. planloven et stationsnærhedsprincip, der giver kommunerne mulighed for at udnytte stationsnære arealer intensivt. Hvis BRT-stationerne var omfattet af stationsnærhedsprincippet, ville de afledte udviklingsmuligheder kunne understøtte anlægsinvesteringerne i BRT-infrastruktur.
  • I dag varetages anlægsinvesteringer relateret til busdrift inden for kommunernes rammestyring. I modsætning hertil ligger anlægsinvesteringer til eksempelvis letbane, metro og hele forsyningsområdet udenfor kommunernes rammestyring. Denne økonomiske struktur kan medføre forkerte løsninger, hvis regler frem for det faglige argument i forhold til transportbehov bliver den styrende faktor. Det er derfor oplagt at forfølge muligheden for, at langsigtede samfundsnyttige anlægsinvesteringer i BRT kan varetages udenfor rammestyringen på samme måde, som det er tilfældet med letbane, metro og forsyningsområdet.
  • Strøm til de elektriske busser er i dag ikke afgiftsfritaget, som det er tilfældet for skinnebåren trafik som letbaner.
  • Ledbussers længde må ikke overstige 18,75 m. Ændring af dimensionsbekendtgørelsen eller en varig dispensation herfra er nødvendig.

Du kan læse mere om BRT i Busmagasinet 2014/10 og på hjemmesiden www.denkvikkevej.dk. Du kan læse mere om MalmöExpressen her.