ForsideKollektiv trafikBrintbussen er klar

Brintbussen er klar

Brintbusser er klar til drift. Det var budskabet fra "brintbranchen" på et arrangement den 12. september i København.

14-09-2017

På The Fuel Cell Bus Event Copenhagen 2017, der blev afviklet af en håndfuld aktører indenfor brintindustrien den 12. september var budskabet, at busser drevet af brændselsceller er en god måde at sikre emissionsfri og miljøvenlig bustrafik. En række oplægsholdere med forskellig viden om og tilknytning til de teknologier, der ligger bag brintbusserne gav et samlet overblik over de muligheder, de ser med brintteknologien nu og i fremtiden.

Præsentationerne og den efterfølgende debat kredsede uundgåeligt om de to kendte alternativer til emissionsfri buskørsel: Eldrevne busser, der forsynes med energi fra batterier og busser, der forsynes med energi fra brændselsceller (brint). Deltagerne fik en prøvetur i en Solaris Urbino II ledbus på 18,75 meter, der faktisk var en batteridrevet elbus udstyret med brændselsceller, der forlænger bussens rækkevidde (Range extender). En god illustration af, at man ikke kan opstille en klokkeklar sondring mellem elbusser, batterier og brint.

Der er forståeligt nok et stort ønske fra brintbranchens aktører om, at teknologien tages i betragtning på lige og fair vilkår i de udbudsprocesser og beslutninger, der tages fra trafikbestillere og trafikselskabers side. Et synpunkt som Danske Busvognmænd deler.

"Det ligger helt fast, at den kollektive bustrafik i fremtiden dels skal levere CO2-neutral bustrafik og dels - i hvert fald i byer, hvor folk bor og færdes tæt - en bustrafik, der er fri for støj og sundhedsskadelige emissioner af partikler og kvælstof. Dette krav skal sektoren imødekomme på den bedste, billigste og sikreste måde. Efter vores opfattelse kræver det, at der er velfungerende og gennemskuelige markeder i alle led, men vi er med på, at også konkrete politiske målsætninger og prioriteringer faktisk kan være forudsætningen for, at vi kommer videre. Vi er glade for, at brintbranchen har meldt sig på banen med ønske, evner og ambitioner om en renere bustrafik og en teknologi, der helt sikkert vækker interesse hos både politikere, trafikselskaber og operatører," udtaler sektorchef Lasse Repsholt fra Danske Busvognmænd.

Arrangørerne har udarbejdet et white paper om brintbusser, hvis du ønsker at vide mere.