ForsideHandicap- og specialkørselBranchestandard skal sætte niveauet

Branchestandard skal sætte niveauet

Danske Busvognmænd er i gang med at udarbejde en branchestandard, som skal vejlede kommunerne i fornuftige udbudsvilkår for de specielle befordringsopgaver.

20-12-2016

Der findes forskellige udbudstekniske måder at inkorporere kvalitet for kørslen i udbuddene. Under alle omstændigheder er det Danske Busvognmænds opfattelse, at kommunerne bør tænke igennem, hvordan udbudsbetingelserne sikrer en tilfredsstillende kvalitet af den kørsel, der i sidste ende skal leveres til brugerne. Branchestandarden skal sætte det niveau for personbefordringen, som busbranchen selv mener, produktet skal leve op til og vise kommunerne, at kommunale udbud er et attraktivt alternativ til flextrafikken.

Vognmænd med fingeren på pulsen
”Det er vognmændene og deres ansatte, som har fingeren på pulsen, når det kommer til brugernes oplevelse af specialkørslen ude i kommunerne. Det er derfor også dem, der har den bedste fornemmelse af, hvad der skal til for, at brugerne er tilfredse med det produkt, som kommunerne og vognmændene leverer i fællesskab,” udtaler formand for handicapsektoren i Danske Busvognmænd, Allan Mørup.

”Hvilke økonomiske krav bør kommunerne stille til de vognmænd, der skal byde ind på opgaven? Hvordan sikrer kommunerne, at udbuddene vindes af vognmænd, som går op i et godt arbejdsmiljø for chauffører og medarbejdere? Hvilke miljøkrav er rimelige at stille? Hvilke uddannelseskrav til chaufførerne? Det er sådan nogle spørgsmål, vi skal have afklaret og sende et klart signal til kommunerne om, hvilken standard branchen selv ønsker at levere,” forklarer Allan Mørup om branchestandarden, der vil blive formuleret de kommende måneder.