ForsideHandicap- og specialkørselBranchestandard for kommunal kørsel

Branchestandard for kommunal kørsel

Det er Danske Busvognmænds klare opfattelse, at kommunerne kan opnå flere fordele ved selv at udbyde den kommunale personbefordring fremfor at overlade den til et trafikselskab.

01-03-2017

Denne branchestandard er Danske Busvognmænds bud på, hvorledes kommunens personbefordring kan organiseres, og ikke mindst hvilke krav kommunerne bør stille i udbudsmaterialet for at sikre, at befordringen af de mange svage persongrupper i specialkørslen lever op til den standard, som borgerne forventer.

Standarden fungerer som en vejledning til kommunerne og er baseret på branchens egen opfattelse af, hvad en konkurrencedygtig og kvalitetsbevidst busvognmand kan levere.

Download fuld PDF: Branchestandard marts 2017.pdf

0. Indledning
0.1 Et kerneområde i velfærdsstaten

1. Inden udbuddet
1.1 Hvilke kørselsordninger skal udbydes? Og hvem skal udbyde det?
1.2 Definer kørselsopgaven, og tænk rammerne for kørselsplanlægning igennem
1.3 Befordringskæden

2. Udbuddet
2.1 Hvilken udbudsform bør kommunerne anvende?
2.2 Hvilke egnethedsvurderinger er relevante i udbuddet?
2.3 Hvordan bør afregning i udbuddet/kørslen foregå?
2.4 Afregningsmodel for kørselsopgaver, der ikke kan beskrives på forhånd

3. Tekniske specifikationer vedrørende opgavens udførelse (serviceniveau)
3.1 Hvordan kan hensyn til service og kvalitet ved opgavens udførelse indarbejdes i udbuddene?
3.2 Krav og kriterier til vognmanden
3.3 Specifikationskrav til chaufføren
3.4 Specifikationskrav til kørslens udførelse (herunder passagerernes oplevelse og assistance i forbindelse med på – og afstigning)
3.5 Specifikationskrav til køretøjet
3.6 Kontrol og opfølgning på kravene
3.7 Garantistillelse i udbuddet

4. Kontrakten: Ikrafttræden, varighed, ændringer af indhold og omfang
4.1 Hvor lange kontrakter bør man lave i den kommunale kørsel?
4.2 Hvor meget bør kommunen kunne skære i kontrakten?
4.3 Længde fra kontraktindgåelse til kørselsstart
4.4 Bør kommune/entreprenør kunne opsige kontrakten med varsel?

Spred buskabet!
Du kan som vognmand selv være med til at sprede budskabet om den standard for personbefordring, branchen mener kommunale udbud bør signalere. Send evt. standarden til den kommune du leverer buskørsel til, eller gør beslutningstagerne opmærksomme på standarden, hvis kommunens udbud af personbefordring ikke lever op til niveauet i branchestandarden.

Branchestandarden er et supplement til den vejledning for udbud af kørsel, kommuner og regioner kan finde hos KL og Udbudsportalen.