ForsideTuristbuskørselBrancheanalyse: Krisen præger stadig

Brancheanalyse: Krisen præger stadig

Ny analyse af turistbusmarkedet viser, at det er det marked i busbranchen, der har været hårdest ramt af krisen. Selvom de negative tendenser overordnet set er vendt, kæmper mange virksomheder stadig med røde tal på bundlinjen.

07-01-2015

Turistbusmarkedet er det marked i busbranchen, der har været ramt hårdest af krisen de senere år, og meget tyder på, at det også er den branche, der har sværest ved at finde sig selv igen. Det viser en brancheanalyse foretaget af Danske Busvognmænd i januarudgaven af Busmagasinet. Sammenlignet med rute- og handicapkørslen, så har turistbusbranchen været præget af både mere svingende og lavere afkastningsgrader.

Kilde: Experian

Lavt gennemsnit med store variationer
I 2009 formåede turistbranchen stadig at holde et anstændigt gennemsnit i afkastningsgraden på 7,8 pct. I 2010 faldt dette tal til -1,1 pct. og efter to års meget lave afkastningsgrader, kan branchen i 2013 præstere en gennemsnitlig afkastningsgrad på 3,5 pct. Det er bedre end i de foregående tre år, men stadig den mest beskedne afkastningsgrad sammenlignet med rute- og handicapbranchen (hhv. 4 og 6 pct.). Det er dog værd at bide mærke i, at turistbranchen er den branche, hvor resultaterne svinger mest både i positiv og negativ retning virksomhederne imellem. Nogle virksomheder klarer sig således rigtig godt mens andre har det svært. En nærmere gennemgang viser, at det typisk er de mindre vognmænd (med en samlet balance på under 5 mio.), der har svært ved at hæve årsresultat og afkastningsgrad.

Mange har det svært
Andelen af negative afkastningsgrader er dog aftaget de seneste år (34 pct. i 2013), mens andelen af virksomheder med afkastningsgrader over 0 langsomt er steget fra 56 pct. i 2011 til 65 pct. i 2013. Det er dog stadig en forholdsvis stor andel af virksomhederne i turistbusbranchen, der ikke formår at lave positivt afkast af den investerede kapital, og generelt set må man konkludere, at mange turistvognmænd i branchen stadig er præget af den økonomiske krise. De negative afkastningsgrader har sat deres præg på årsresultaterne og udhuler i hvert fald nogle af virksomhedernes egenkapital.

Du kan læse mere af analysen i januarudgaven af Busmagasinet.