ForsideKollektiv trafikBrancheanalyse: De positive takter fortsætter

Brancheanalyse: De positive takter fortsætter

Rutesektoren har været mindre præget af de seneste års krise end turist- og handicapsektoren. Der er positive tendenser at spore blandt de 26 analyserede ruteselskaber i 2013.

28-11-2014

Som sidste års brancheanalyse af rutesektoren viste (Busmagasinet 2 2014), så har rutesektoren i mindre grad end både handicap- og turistsektoren været præget af udsving i afkastet de senere par år.

Stabilitet i branchen
De positive tendenser fra sidste års analyser fortsætter i 2013, hvilket fremgår af nedenstående figur 2. Andelen af rutevirksomheder med negative afkastningsgrader steg fra 17 pct. i 2009 til 32 pct. i 2011. Dette tal er aftaget de seneste par år, således at kun 8 pct. af de analyserede rutevirksomheder havde negative afkastningsgrader i 2013. Som sidste års brancheanalyse viste, så er rutebranchen præget af en solid gruppe af selskaber på ca. 65 pct. (sådan har de i hvert fald været de to seneste år), der laver afkastningsgrader på mellem 0 og 10 pct. De 27 pct. af virksomhederne, der i 2013 laver afkastningsgrader på over 10 pct., er ligesom sidste år karakteriseret ved at være mellemstore, lokalt forankrede virksomheder, der drives af ejerne selv.

Analysen - som du kan læse i decemberudgaven af Busmagasinet - viser også, at rutebranchen fortsat er mere stabil end både turistbranchen og special- og handicapbranchen. Andelen af rutevirksomheder med underskud på årsresultatet har således været stærkt faldende de seneste år.