ForsideHandicap- og specialkørselBrancheanalyse af specialkørslen

Brancheanalyse af specialkørslen

BRANCHEANALYSE: Sidste års analyse af special- og handicapbranchens regnskaber viste, at branchens gunstige rentabilitet var aftaget over de seneste år – angiveligt som følge af kommunernes udbudsvilkår og flextrafikkens indtog. Tallene fra 2013 tyder på, at branchen tilpasser sig de nye vilkår og konjunkturerne mere generelt.

29-10-2014


De sorte tal kommer igen
Sidste års analyse viste, at handicap- og specialkørslen i højere grad end rute- og turistbranchen har oplevet negativ vækst på bundlinjen, og at afkastningsgraderne er faldet væsentligt. Et overblik over årsresultaterne fra i år viser, at andelen af virksomheder med positive årsresultater er faldet fra 88 pct. i 2009 til 62 pct. i 2011. I 2012 og 2013 er tendensen vendt, således at dette tal er steget til 67 pct. for begge år. 

Plads til forbedringer
Ovenstående tal tyder på, at virksomhederne – trods en vis fremgang – stadig er ved at finde sig selv efter flere års nedgang. Analysen, som du kan læse i novemberudgaven af Busmagasinet, viser også, at egenkapitalen stiger i flere virksomheder end tidligere. På trods af de positive takter er der dog stadig plads til forbedringer. Det vurderer Ole Egholm fra Dansk Brancheanalyse, der har specialiseret sig i økonomiske analyser af bl.a. transport- og rejsebranchen:

”Som en tommelfingerregel plejer jeg at sige, at mindst 75 pct. af virksomhederne i en branche skal levere positive resultater for, at branchen kan betegnes som sund. Ovenstående tal for 2013 på 68 pct. tyder ikke umiddelbart på decideret krise, men er omvendt heller ikke prangende. Det samme fortæller tallene fra det samlede årsresultat, der ikke falder yderligere i 2013, men heller ikke stiger ret meget. Det er jo interessant at se, hvor høj andelen af positive årsresultater var for fem år siden, så der er bestemt plads til forbedring,” udtaler Ole Egholm.