ForsideTuristbuskørselBlitzkrigen - hvad gør du når du får et bødeforlæg

Blitzkrigen - hvad gør du når du får et bødeforlæg

Blitzkrigen på de danske motorveje fortsætter. Danske Busvognmænd har allerede bedt de to relevante ministre om at få løst sagen hurtigst muligt. Og vi har ligeledes anmodet om foretræde for både transportudvalget og retsudvalget. Imens går tiden og bøderne udskrives i en lind strøm.

12-04-2017
Blitz

Der har været en del spørgsmål og tvivl om hvordan man skal forholde sig, når man modtager et bødeforelæg for at have kørt for hurtigt (mellem 80 og 100 km/t) på motorvejene.

Det vigtigste er stadig, at du ikke betaler bødeforelægget. Dernæst skal du inden 30 dage fra datoen på bødeforelægget gøre indsigelse overfor bøden, da de her bødeforelæg ikke som ved normal praksis for bøder udmønter sig i en indkaldelse til retten, men man kan faktisk blive dømt uden at blive indkaldt til retten.

Indsigelsen skal du sende til Administrativt Center Vest, Bødekontor på følgende mail: mvjyl-boede@politi.dk . Der er også et telefonnummer til bødekontoret 9610 1449, men vi anbefaler at du gør det skriftligt. Husk at medsende dokumentation for din tempo 100 tilladelse. Vær opmærksom på at der skal laves en indsigelse pr. bødeforelæg.
 

Du kan fx skrive følgende tekst:

"Jeg vil hermed gøre indsigelse mod bødeforelægget med journalnr. xxxx-xxxxx-xxxxx-xx, da jeg til bus med registreringsnr. xx xx xxx har en tempo 100 tilladelse, som giver bussen ret til at køre op til 100 km/t på de danske motorveje. Dokumentation er vedlagt."
 

Derefter er det op til politiet og anklagemyndigheden, om du skal indkaldes til et retsmøde.