ForsideTuristbuskørselBliv associeret medlem eller sponsor hos Danske Busvognmænd

Bliv associeret medlem eller sponsor hos Danske Busvognmænd

Samarbejdspartnere og leverandører kan nu blive associerede medlemmer af Danske Busvognmænd. Samtidig er der lavet en ny strategi omkring sponsorater. Ordningen er lavet for at styrke samarbejdet med de mange nuværende samarbejdspartnere, men også for at tiltrække nye. Det nye tiltag giver således leverandører mulighed for at styrke deres netværk og profilering overfor operatørerne indenfor personbefordring.

19-04-2018

Det er nu muligt at blive medlem af Danske Busvognmænd, også selvom man ikke har tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personsbefordring. Virksomheder og organisationer, der har en  interesse i eller leverer information, services eller udstyr til branchen for persontransport, kan som associeret medlem være en del af netværket og profilere sine ydelser samt blive informeret om og deltage aktivt i det daglige og strategiske arbejde, foreningen udfører.

De forskellige fordele ved at indgå i et associeret medlemskab er følgende:

  • Firmalogo på Danske Busvognmænds hjemmeside, hvilket sikrer, at vognmænd og andre med et klik nemt kan få adgang til information omkring de tilbudte services og produkter.
  • Adgang til DB's årsmøde, kredsmøder og medlemsmøder.
  • Retten til at blive spurgt først omkring sponsormuligheder. Læs mere om sponsormulighederne.
  • Muligheden for at publicere artikler og pressemeddelelser (max. 150 ord) via DB's ugentlige Medlemsnyt, der sendes til medlemmerne og de associerede medlemmer, samt i Busnyt, der sendes hver anden uge til alle interesserede. Disse medier kan bruges til at informere omkring services eller nye tiltag maksimalt 1 gang pr. måned - men er ikke et generelt reklamemedie.
  • Adgang til DB's medlemsdel på hjemmesiden.
  • Abonnement på Busmagasinet samt prioritetsret og 10 % rabat på listepriser på annoncer i Busmagasinet, som udkommer 6 gange årligt.
  • Mulighed for at deltage i (og foreslå) arbejdsgrupper organiseret af DB.
  • Mulighed for at lave samarbejdsaftaler med DB til gavn for DB's medlemmer. DB vil i givet fald arbejde aktivt sammen med jer for at realisere samarbejdet f.eks. ved markedsføring af jeres services og produkter overfor DB's medlemmer og andre mulige interessegrupper.

For nærmere information omkring priser for associeret medlemskab og sponsorater, kan vi kontaktes via telefon på 70 22 70 99.

Læs mere om sponspormulighederne: Sponsorater.pdf