ForsideKollektiv trafikAsfalt er også kollektiv trafik

Asfalt er også kollektiv trafik

Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt lægger op til, at fokus skal flyttes fra kollektiv trafik til veje, når der skal indkaldes til forhandlinger om nye investeringer i vejnettet. Det er beklageligt mener Danske Busvognmænd og peger på hvordan man får rigtig meget fremkommelighed og mobilitet for pengene, når der investeres i den kollektive bustrafik.

30-06-2016
Foto: Colourbox

For Danske Busvognmænd er investeringer i asfalt og investeringer i kollektiv bustrafik ikke hinandens modsætninger. Gribes det klogt an, rummer investeringer i kollektiv bustrafik mange muligheder for at sikre mobilitet, fremkommelighed og sammenhæng i alle dele af landet.

I det nyeste nummer af Busmagasinet sættes der fokus på resultaterne af trafikforliget ”En Grøn Transportpolitik” der i januar 2009 inkluderede fremkommelighedspuljen (1 mia. DDK) og Passagerpuljen (0,3 mia. DDK), som er blevet støttet og afsluttet i perioden 2009-2013.

Resultaterne af investeringerne i den kollektive bustrafik har vist sig at være gode. Buspuljernes investeringer har givet flere og endda mere tilfredse passagerer. I 90 % af projekterne har man kunne konstatere en bedre fremkommelighed for busserne. Det har givet større sammenhæng og mobilitet, ligesom det også samfundsøkonomisk har givet gevinster i form af lavere driftsomkostninger samt tidsgevinster hos passagererne. Derfor opfordrer Danske Busvognmænd regeringen og Folketingets partier til at genoprette eller forny puljerne, næste gang der skal drøftes infrastruktur og veje.

I Busmagasinet som netop er udkommet kan du læse meget mere om effekterne ved at investere i den kollektive bustrafik, ligesom du kan læse Danske Busvognmænds bud på hvordan regeringen kan tage medansvar for investeringerne i bustrafikkens infrastruktur.