Forside4.3 Længde fra kontraktindgåelse til kørselsstart

4.3 Længde fra kontraktindgåelse til kørselsstart

01-03-2017

Der bør være et tidsrum på 6 måneder fra kontraktindgåelse til starten for kørslen. Såfremt der er vægtige grunde herfor, bør både busvognmand og kommune kunne udsætte starten for kørslen efter aftale.

4.4 Bør kommune/entreprenør kunne opsige kontrakten med varsel?