Forside4.2 Hvor meget bør kommunen kunne skære i kontrakten?

4.2 Hvor meget bør kommunen kunne skære i kontrakten?

01-03-2017

Udbudsgiveren bør som udgangspunkt højst kunne skære 20 % af de enkelte kontrakter/pakker per år, som tilbudsgiverne vinder. Des større mulighed udbudsgiver giver sig selv for nedskæring i kontrakten, des større risiko må vognmanden indregne i sin indtjening, hvilket øger prisen på de indkomne tilbud. Der er derfor ingen grund til, at kommunen giver sig selv større mulighed for nedskæring i kontrakten end nødvendigt.

4.3 Længde fra kontraktindgåelse til kørselsstart