ForsideKollektiv trafik"El gør busser sexede"

"El gør busser sexede"

Dansk Elbil Alliance (DEA) inviterede til konference om fremtiden for elbusser på Christiansborg. To operatører erklærede sig enstemmigt klar til at levere varen, men påpegede, at udbredelsen af elbusser afhænger af efterspørgslen og de rette udbudsvilkår.

30-09-2016

”El gør busser sexede,” lød den indledende bemærkning fra Københavns overborgmester Frank Jensen, der sammen med borgerrepræsentationen har sat en ambition om, at busserne i den kollektive trafik skal være CO2-neutrale i 2025. Derfor bekendtgjorde Frank Jensen også, at han gør alt, hvad han kan, for at få ændret afgiftsstrukturen, således at elbusser ikke i fremtiden skal betale over 200 gange mere i elafgift end skinnebåren trafik.

Stabil busdrift er miljøvenlig busdrift
Afgiften på el er dog ikke den eneste udfordring i forbindelse med implementeringen af elbusser. Movias adm. direktør, Dorthe Nøhr Pedersen, gjorde i sit indlæg opmærksom på, at Movia ikke har tænkt sig at gå på kompromis med driftsstabilieteten i overgangen til ny teknologi. Det kan lyde firkantet, men kravet er logisk - også i et miljømæssigt perspektiv.

”En miljøvenlig elbus er ikke meget værd, hvis den ikke har nogen passagerer,” lød budskabet fra Dorthe Nøhr Pedersen med henvisning til, at forringet driftsstabilietet hurtigt kan sende passagererne over i personbilerne, hvorved den miljømæssige gevinst ved elbusser hurtigt tabes på gulvet.

Operatører: ”Vi er klar”
Driftsstabilitet var også i fokus i indlægget fra adm. direktør i Keolis, Peter Lanng Nielsen, der gjorde opmærksom på, at man næppe kan skifte til drift med elbusser uden i en overgangsperiode at acceptere en vis udfordring mht. driftstabiliteten. Alligevel rystede Peter Lanng Nielsen ikke på hånden: ”Vi er klar til el,” lød den kontakte melding fra talerstolen – samtidig med en præsentation af en række forslag til at tilpasse udbudsvilkårene til ny teknologi.

”Ny teknologi kan midlertidigt bryde den klare grænseflade mellem operatør og trafikselskab, men det er vigtigt, at det generelt er operatøren, som har det fulde driftsansvar. Vi påtager os gerne risikoen ved at implementere ny teknologi. Det vigtige er blot, at risikoen placeres hos den, som kan påvirke den,” udtalte Peter Lanng Nielsen.

Peter Lanng Nielsen efterlyste også klarere meldinger fra trafikselskaber og kommuner, om hvilken teknologi man vil satse på: ”Lad operatøren vide, hvad agendaen er. Hvis kommuner og trafikselskaber vil have elbusser, så skriv det i udbudsmaterialet. Det er den nemmeste måde for os at skabe værdi for kunden på.”

Elbusser stadig dyrest
Sidst men ikke mindst bidrog driftsdirektør i Umove, Tim Valbøll, med de første erfaringer fra de netop implementerede lynopladelige elbusser på rute 3A i København. Tim Valbøll kunne meddele, at de sparsomme erfaringer indtil videre er opløftende. Han mente dog, at man bør udrulle forsøg i større skala end de to elbusser, der skal køre i 24 måneder.

Tim Valbøll påpegede også, at operatørerne i dag ikke har noget incitament i udbuddene til at indsætte elbusser:

”Elbusserne taber på pris til både gasbus og dieselbus. Som privat drevne operatører leverer vi det, trafikselskaberne beder os om. Her er rammerne snævre både i forhold til pris, drift, ja selv farven på bussen,” udtalte Tim Valbøll og efterlyste dermed også mere dialog om udbudsformerne, hvis ny teknologi skal vinde indpas.